Security Professionals is een beveiligingsbedrijf dat niet alleen gaat voor beveiliging in de oude zin des woords maar veel verder kijkt. Veiligheid is ons beleid. Dit impliceert een veel diepere kijk op de zaken die onze samenleving maken tot een leefbare, prettige en veilige omgeving.

Waar kun je in dat geval beter beginnen dan bij onze kinderen. De kinderen zijn de toekomst en graag wil Trisens 4 Kids met u samen werken aan het creeren van die toekomst.

Trisens 4 Kids biedt cursussen, in een speelse en prettige omgeving, die uw kind leren zichzelf staande te houden in de huidige maatschappij.

Red teaming 4 kids

Inhoud
Red teaming is het kijken naar problemen vanuit het perspectief van de ander. In red teaming 4 kids gaan we in op de gevoelens en beleving van de gepeste en die van de pester. We leren de kinderen de juiste signalen te herkennen en daar op te anticiperen. Assertief,weerbaar en sterker maken gebeurt via specifieke rollenspellen. U kunt individueel inschrijven of per groep.

Cursusduur
1 dagdeel (4 uur)
Maximale grootte per groep 12 kinderen

Weerbaarheid 4 kids

Inhoud
Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je in staat bent om voor jezelf op te komen. Je weet wat je wilt en wat je niet wilt en bent bereid en in staat om daar voor op te komen. De cursus weerbaarheid wordt gegeven door een instructeur die al meer dan 45 jaar ervaring heeft in diverse zelfverdedigingssporten en wereldwijd aan kinderen lesgeeft. Zowel mentale als ook fysieke aspecten komen ruimschoots aan bod. U kunt individueel inschrijven of per groep.

Cursusduur
8 lessen van 50 minuten
Maximale grootte per groep 18 kinderen

Zelfverdediging 4 kids

Inhoud
De cursus zelfverdediging 4 kids bereid uw kind voor op de fysieke verdediging tegen agressie van anderen. Wat als iemand wil slaan, schoppen, je vastpakken of je meetrekken. Wat doe je ertegen. Hoe ontkom je er aan en wat kun je doen om de ander duidelijk te maken dat je er niet van bent gediend. De cursus zelfverdediging 4 kids is een cursus die over een langere periode werkt aan de voorbereiding van uw kind op mogelijke vervelende situaties. U kunt individueel inschrijven of per groep.

Cursusduur
6 maanden